"mám problém s očním kontaktem, jsem snad proto jiný?"

Co je porucha autistického spektra

Jako poruchy autistického spektra (PAS) se označuje řada poruch nervového systému, které zahrnují autismus, Aspergerův syndrom a další související stavy. Lidé s PAS jsou často velmi citliví na smyslové podněty a vyznačují se dvěma typy symptomů: problémy se sociální interakcí a v sociální komunikaci, a také omezenými, opakujícími se vzorci chování, zájmů nebo činností.

Co to znamená v praxi, nejen v životě, ale hlavně v tom pracovním prostředí? Určitě jste už někdy zažili pocit, že si přesně nejste jisti výrazem v obličeji svého kolegy. Byli jste zmateni. Ale dokázali jste situaci odhadnout. Nebo jste se ocitli v situaci, kdy jste věděli, že musíte potlačit své skutečné emoce a navenek jste se tedy zachovali jinak, než co Vám Váš osobní pocit říkal. Umíte tedy pocity své i svého okolí rozklíčovat a umíte své pocity řídit a ovládat.

Ale, co když to někdo nedokáže? Představte si kolegu, který je nadprůměrně inteligentní, práci dává víc než 100%, je výkonný, jeho práce je vždy bez chyby, co ostatní zvládají za 2 dny, on má hotové za den. To je přeci ideální zaměstnanec, kolega. Ale, co když Vám tento kolega "udělá ostudu" před Vaším nadřízeným? Co když tento kolega urazí zákazníka? Pokud se to stane opakovaně, jistě se s takovým kolegou rozloučíte. A možná ani nijak výrazně nepřemýšlíte nad tím, proč tak inteligentní člověk nezvládl sociální komunikaci a proč v kolektivu dalších lidí "byl prostě tak divný". Pokud se Vám tohle i stalo, možná jste se potkali s osobou, která trpí poruchou autistického spektra a ani jste to nevěděli.

Osoba tzv. na spektru má problém např. s tímto:

  • neudrží oční kontakt, dívá se do země, když s Vámi mluví, nebo zavírá oči při rozhovoru
  • je mu nepříjemný dotyk, vzít ho za ruku, nebo se ho letmo dotknout je pro něho velmi nepříjemné

  • potřebuje si od Vás udržovat nějaký odstup, ideálně když nemusí sedět nebo stát těsně vedle Vás - jeho osobní prostor je větší než ten Váš

  • špatně rozeznává emoce druhého člověka, jemná mimika v obličeji, řeč těla, je pro něho "španělská vesnice"

  • nechápe, proč by měl někoho povyšovat nad ostatní (stejně jako nikdy nebude někoho ponižovat)

  • nedokáže sedět v open space - je tam moc hluku, přičemž osoba na spektru může za hluk považovat už jen "bzučení" zářivek, které Vy ani nepostřehnete

  • Je citlivý na vůně 

Tento výčet není kompletní a je třeba upozornit na to, že každá osoba na spektru má svá specifika. Nelze se domnívat, že existují nějaké jasné, stejné znaky u všech osob na spektru.

Říkáte si, že sice celou situaci chápete, ale bojíte se, že taková osoba je pro Vás vlastně nezaměstnatelná? Já si to nemyslím. Naopak jsem přesvědčená o tom, že pokud by tato osoba dostala možnost dělat to, co jí baví a v čem je dobrá, v přizpůsobených podmínkách, pak může být jedna z nejvýkonnějších a nejlepších zaměstnanců.

Člověk s Aspergerovým syndromem má povětšinou velmi vysoké IQ a pokud je mu umožněno pracovat v odvětví, které je zároveň jeho koníčkem, pak je jeho výkon nadprůměrný. A řekněme si upřímně, kdo by tohle nechtěl? Každý z nás má nějakého koníčka. Ať je to hudba, nebo rychlá auta, nebo právě programování, možná třeba sbírání starých známek. A pokud by Vás hudba, nebo jízda na okruhu, popř. právě to, že sbíráte staré známky, také uživila, pak byste byli jistě jedni z nejlepších ve svém oboru/koníčku.

Právě proto, že já mám tu motivaci vytvořit pro osoby s PAS prostředí, které jim bude vyhovovat, myslím si, že pak se dá jejich potenciál velmi dobře využít. A jde jen o to "podívat se na věci trochu jiným úhlem pohledu".

Jak by tedy naše spolupráce mohla vypadat? Podívejte se na Business spolupráci.